PROIECTE

PROIECTE REALIZATE

PUZZLE – Atelier de creație artistică
    Proiectul a făcut parte din programul MINISTERUL CULTURII – EUROART – FONDUL CULTURAL EUROPEAN PENTRU ROMÂNIA finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ aplicat de FUNDAŢIA MAGIC ART împreună cu CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 – MUNICIPIUL BUCUREŞTI – SERVICIUL PUBLIC PENTRU PROTECŢIA COPILULUI.

De ce Puzzle ?
    Jocul este cel mai important mijloc de comunicare al tuturor copiilor. Prin joc putem să-i cunoaştem, să-i înţelegem, putem să ajungem direct la sufletele lor.
    Ideea acestui proiect-pilot s-a născut din dorinţa de a demonstra încă o dată că şi copiii consideraţi defavorizaţi pot simţi emoţia artistică şi se pot manifesta într-un act artistic. Prin intermediul jocului, ei se descoperă aşa cum sunt în realitate şi pot depăşi astfel barierele de comunicare cu ceilalţi.

Ce am făcut noi, „magicienii“ ?
    Prin atmosfera creată în timpul prezentării spectacolelor oferite de noi, precum şi la întâlnirile de lucru în cadrul Atelierului de creaţie artistică, copiii au reuşit să se manifeste liber scoţând la iveală aptitudinile şi talentele lor artistice. Pornind de la ideile sugerate de ei, folosind fantezia şi imaginaţia lor artistică, am reuşit să creăm „bucăţile de puzzle“ care constituie acest spectacol. Rolul nostru în acest proiect a fost de a-i stimula şi de a-i îndruma pe micii creatori, învăţându-i totodată să construiască şi să mânuiască păpuşi şi să se exprime scenic prin toate mijloacele de manifestare artistică (actorie, pantomimă, clovnerie, muzică şi dans).

Ce este mai important : drumul până la spectacol sau spectacolul în sine ?
    În prima etapă a desfăşurării proiectului (selecţia grupului-ţintă), participarea copiilor la Atelierul de creaţie artistică – Puzzle a fost numeroasă, ceea ce arată dorinţa lor de a se manifesta prin joc. Selecţia micilor actori ce participă la spectacol a fost făcută ţinând cont de aptitudinile şi talentele artistice demonstrate de aceştia.
    Pe parcursul celei de a doua etape (lucrul cu grupul-ţintă), ne-am confruntat cu o serie de probleme legate de: comunicarea între componenţii grupului, acceptarea în grup a copiilor cu probleme de adaptare, programul şcolar încărcat, vacanţele şcolare, plecarea din grup a unor copii din motive obiective (sănătate, întoarcerea la familie). Din dorinţa lor de a învăţa prin joc, toate aceste probleme au fost depăşite, iar noi am reuşit să creăm un grup cu care să finalizăm acest proiect.
    Pregătirea spectacolului (ultima etapă a acestui proiect) a adus prin lucrul în echipă dezvoltarea copiilor în sensul amplificării atenţiei, memoriei, imaginaţiei, creativităţii, spontaneităţii şi simţului artistic. Entuziaşti, curioşi şi plini de viaţă, ei au pornit la drum să descopere ceva nou şi original pentru sine dar, pe parcursul pregătirii spectacolului, i-au descoperit şi pe ceilalţi ca prieteni.

Au copiii defavorizaţi nevoie de astfel de proiecte ?
    Acest gen de proiect poate fi continuat în toate centrele de plasament şi în alte instituţii şi organizaţii care se ocupă de copiii marginalizaţi. El poate fi adaptat pentru diverse domenii artistice (muzică, dans, arte plastice).
    Prin aceste metode alternative de lucru cu copiii instituţionalizaţi – metode ce vin în completarea activităţilor şcolare obişnuite – se pot rezolva problemele de comunicare prin dezvoltarea unor aspecte ale personalităţii cum ar fi imaginaţia, îndemânarea, aptitudinile şi talentele artistice. Aceşti copii au nevoie, pe lângă nevoile zilnice, şi de deschiderea spre domeniul artistic, spre suflet.

PROIECTE IN CURS DE DESFĂŞURARE

TEATRU PENTRU TOŢI – Magia spectacolului de păpuşi
DESCRIEREA PROIECTULUI:
    Proiectul îşi propune susţinerea de spectacole în parcuri şi în alte spaţii neconvenţionale din Bucureşti şi de pe litoralul Mării Negre.

OBIECTIVE:
1. Reînvierea obiceiului susţinerii de spectacole cu păpuşi în aer liber
2. Transformarea parcurilor în locuri de distracţie unde se vor petrece periodic evenimente culturale deosebite
3. Reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti prin susţinerea de spectacole cu ocazia diferitelor sărbători
4. Amenajarea sau reamenajarea locurilor deja existente în parcuri unde se pot desfăşura astfel de evenimente
5. Susţinerea de spectacole în stradă, în spaţii neconvenţionale,urmărind îndeosebi accesul categoriilor sociale defavorizate.

REZULTATE AŞTEPTATE:
– deschiderea oamenilor spre acest mijloc de comunicare, prin intermediul jocului artistic;
– educarea tuturor categoriilor de copii prin intermediul spectacolelor de păpuşi, urmărind sporirea puterii de comunicare şi înţelegere a acestora;
– schimbarea mentalităţii adulţilor în ceea ce priveşte spectacolele complexe cu păpuşi, pantomimă, clovnerie (acestea pot avea un impact foarte mare şi asupra lor)
– sensibilizarea opiniei publice în general, şi a O.G.-urilor şi O.N.G.- urilor în special, cu privire la importanţa susţinerii regulate a acestor genuri de manifestări culturale în aer liber;
– reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.
Proiectul este susţinut prin autofinanţare începând cu anul 1997.

PROIECTE DE VIITOR

TERAPIA PRIN RÂS – Arta ca mijloc de vindecare
DESCRIEREA PROIECTULUI:
    Proiectul îşi propune susţinerea unui program de animaţie în special pentru copiii aflaţi în spitale, cât şi pentru bătrânii aflaţi în azilurile de bătrâni.
    Proiectul se va desfăşura în două spitale şi într-un azil de bătrâni din Bucureşti şi va dura minim 1an de zile – maxim 3 ani
    Modalităţile artistice prin care se va desfăşura proiectul sunt următoarele:
– animaţie cu păpuşi şi clovni
– scurte momente de teatru de păpuşi şi marionete, pantomimă şi clovnerie
– organizarea de jocuri şi concursuri.
    Activităţile propuse în cadrul proiectului vor avea loc o dată pe săptămâna în fiecare din instituţiile selectate pentru aplicarea acestuia.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
1. Reducerea perioadei de convalescenţă
2. Creşterea tonusului psihic prin mărirea duratei de râs zilnic
3. Restabilirea dispoziţiei ludice a copiilor si bătrânilor
4. Crearea unei viziuni optimiste asupra lumii prin râs

REZULTATE AŞTEPTATE:
    Râsul stimulează secreţia de catecolamină şi endorfină. Aceasta duce la creşterea oxigenării sângelui, eliberează arterele, iuţeşte ritmul cardiac, scade tensiunea arterială, având un efect benefic asupra sistemului cardiovascular şi respirator şi de asemeni în impulsionarea sistemului imunitar; deci vindecarea se va produce într-un timp mai scurt.
    Alte efecte ale terapiei prin râs: îmbunătăţirea calităţii vieţii de zi cu zi a pacienţilor, orientarea către o gândire pozitivă, optimistă a acestora, precum şi formarea şi educarea copiilor prin jocul artistic.